• کلینیک دیابت شهرستان بندرلنگه در بیمارستان شهدا افتتاح شد
    خانم معماری مسئول کلینیک دیابت شهرستان بندرلنگه:ویزیت بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت بندرلنگه توسط متخصصین بصورت رایگان انجام میشود

  • افتتاح خانه بهداشت روستای نخل جمال از توابع شهرستان بندرلنگه در هفته دولت
    خانه بهداشت روستای نخل جمال از توابع شهرستان بندرلنگه به مساحت99 متر مربع در هفته دولت افتتاح گردید

  • پنجمین جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان بندرلنگه با محوریت بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو تشکیل شد.
    :پنجمین جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان بندرلنگه با محوریت بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو تشکیل شد

 
 
 
 
 
سامانه ها
لینک های مفید
خدمات الکترونیک

بندرلنگه-  بلوار امام خمینی - خیابان پزشک - شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرلنگه

 تلفن تماس: 12-07644243011

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences -. All rights reserved